Algemene Voorwaarden

 • verhuurde materialen blijven ten allen tijden eigendom van Springkussen-Westland en worden enkel voor de overeengekomen huurperiode ter beschikking gesteld

 • de huurder van een springkussen/opblaasfiguur is verplicht de meegeleverde veiligheidsinstructies en gebruikershandleiding te lezen en zich daaraan te houden

 • volgens wettelijke bepalingen mogen springkussens enkel gebruikt worden onder toezicht van een volwassen persoon die ook dusdanig geïnstrueerd is

 • springkussens dienen geplaatst te worden op bijgeleverd grondzeil. De ondergrond moet vrij zijn van scherpe delen zoals takken, stenen, afval etc. Plaatsing op ondergrond van grind, houtsnippers etc. is niet toegestaan. De zijwanden dienen vrij te staan van enig obstakel en mogen nergens tegenaan schuren

 • bij plaatsing op harde ondergrond dienen bij de open zijden alsmede op- en afstap van het springkussen valmatten geplaats te worden om ongelukken te voorkomen

 • het is verboden op wanden of het dak van het springkussen te klimmen

 • schoenen, kleding met scherpe delen, eten en drinken of andere items die schade kunnen toebrengen zijn op het springkussen verboden

 • huurder dient alle maatregelen te treffen om schade aan gehuurde items te voorkomen, bijvoorbeeld door wind, hagel, vandalisme etc.

 • huurder is verplicht bij harde wind ( boven windkracht 5 ) springkussens/opblaasfiguren binnen te halen/niet op te zetten

 • springkussens/opblaasfiguren worden goed, schoon en droog aangeleverd en dienen bij retour in deze zelfde staat te verkeren. Huurder is aansprakelijk voor evt schade en herstelkosten hiervoor worden aan huurder doorberekend met een minimum van € 50.-. Indien het springkussen/opblaasfiguur niet schoon wordt geretourneerd worden er schoonmaakkosten a € 50.- in rekening gebracht

 • gehuurde materialen zijn niet verzekerd, huurder dient hiervoor zelf zorg te dragen

 • indien er slecht weer wordt verwacht kan huurder kosteloos annuleren, mits dit minimaal 24 uur voor aanvang huurperiode telefonisch of per mail gemeld wordt. In overleg wordt dan een nieuwe datum vastgelegd.

 • bij annulering binnen 24 uur voor aanvang huurperiode zal 50% van de huursom in rekening worden gebracht

 • Springkussen-Westland bezorgd en retourneert gratis binnen Gemeente Westland, tijdstippen worden door Springkussen-Westland in overleg met huurder bepaald echter kunnen hieraan geen rechten ontleent worden

 • gebruik van of deelname aan door Springkussen-Westland geleverde materialen of activiteiten is ten allen tijden op eigen risico

 • Springkussen-Westland kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel ontstaan door het gebruik van materialen of deelname aan activiteiten welke door Springkussen-Westland aangeboden worden

 • bij een geschil gelden alle vermelde Algemene Voorwaarden, alsmede aantoonbaar gemaakte afspraken via mail, WhatsApp etc